Sabtu, 12 Oktober 2013

Contoh Surat Resmi Bahsa Sunda

PANATA CALAGARA PASANGGIRI SAJAK
ANTAR KELAS VII, VIII, IX TAUN 2013
Sekr : Jln. Rancah No. 16 Cisaga
________________________________________________________________________________

Cisaga, 22 Mei 2013
Nomor            : 002/SMP/VII/2013
Lampiran        :
Perkawis         :

Kahatur
Siswa/Siswi …………..
Di SMPN 1 Cisaga


Sareng hormat.
Dumasar hasil gempungan Panata Calagra, ngenaan kagiatan Pasanggiri Sajak sa-sakola SMPN 1 CISAGA 2013 anu parantos nyatek, sim kuring ngajak sangkan unggal kelas ngirimkeun wawakilna. Dupi waktosna, Insya Allah bade dilaksanakeun :

Dinten/kaping        : Rebo, 2 Juni 2013
Tabuh            : 08.00 dugi ka rengse
Tempat        : Ruangan Multimedia SMPN 1 Cisaga

Kalintang bingahna upami siswa/siswi tiasa sumping dina waktosna.
Hatur nuhun.
   

Pupuhu


RESSA AYU N.A.    Hormatna
Girang Serat


MIA RAMDANI
------------------------------------------------------------------------------------------------
 KELOMPOK TANI “RANCAGEMBOR”
DUSUN CISAGAKOLOT-SUKAMENAK DESA MEKARMUKTI
------------------------------------------------------------------------------------------------


Cisaga, 08 Oktober 2013
Nomor
Lampiran
Hal     :
:
:    01/Kel/Rancagembor/2013
-
Ondangan Kanagawe    Kahatur
Anggota kelompok Tani RANCAGEMBOR
di
Tempat


Assalamu’alaikum Wr.Wb.
Dumasar hasil gempungan Pangurus Kelompok Tani Rancagembor, kanggo ngantisipasi solokan tengah dina waktu usum hujan teu ngajantenkeun masalah, sim kuring ngajak ka sadayana anu ngagaduhan sawah di Rancagembor kanggo Kanagawe anu Insya allah waktosna dina :
Dinten            : Juma’ah kaping 11 Oktober 2013
Jam            : 07.00
Tempat        : Kumpul di saung sawah Pa Holidin

Kalintang bingahna saupami sadayana tiasa sumping kalayan siap ngalaksanakeunana.
Hatur nuhun.


Ketua Kelompok Tani
Rancagembor(  H A L I B  )

------------------------------------------------------------------------------------------------------
SURAT ONDANGAN RAPAT
Panata Calagara Pasanggiri Maca Carpon
Sa-Kabupaten Ciamis Taun 2013
Sekr: Jln. Raya Baregbeg No. 209 Kabupaten Ciamis
------------------------------------------------------------------------------------------------------


Nomer    :     006/PCPMC/IX/2013    Ciamis, 17 Oktober 2013
Lampiran     :    -
Perkawis     :     Uleman Rapat


Kahatur
Bapa / Ibu /Sdrk ……………….
Di Kabupaten Ciamis


Sareng hormat,
Dumasar hasil gempungan Panata Calagara, ngeunaan kagiatan Pasanggiri maca carpon sa-Kabupaten Ciamis 2013 anu parantos nyantek, sim kuring ngulem Bapa/Ibu/Saderek kanggo ngabadantenkeun saniskanten kaperyogian kanggo eta kagiatan. Dupi waktosna, Insya Alloh bade dilaksanakeun:

Dinten /kaping     :     Kamis, 10 Oktober 2013
Tabuh    :     08.00 dugi ka rengse
Tempat    :     Kampus Smp Negeri 1 Cisaga
Kalintang bingahna upami Bapa/Ibu/Sdrk Tiasa sumping dina waktosna.
Hatur nuhun.

        Hormatna,
    Carpon,     Girang Serat    Siti Hasanah    Siska Yulianti

0 Responses to “Contoh Surat Resmi Bahsa Sunda”

Posting Komentar

Sponsored by Jobs