Kamis, 12 September 2013

Biografi Pahlawan Dalam Bahasa Sunda

Cut Nyak Dhien

Cut Nyak Dhien dibabarkeun di kulawarga bangsawan nu taat kana agama di Lamdinang, wilayah VI Mukim dina tahun 1848. Ramana nu namina Teuku Nanta Setia, mangrupi uleebalang VI Mukim, tur katurunan Machmoed Sati, nu ngumbara ti Sumatera Barat. Machmoed Sati kamungkinan dongkap ka Aceh dina abad ke 18 waktos kesultanan Acehdiparentah ku Sultan Jamalul Badrul Munir. kumargi eta, Ramana Cut Nyak Dhien ngagaduhan darah ti Minangkabau[4][2]. Ibu Cut Nyak Dhien nyaeta putri uleebalang Lampagar.
Waktos alitna, Cut Nyak Dhien mangrupi gadis nu kakoncara kageulisanna.[2] Anjeunna kenging atikan dina widang agama (nu dididik ku sepuhna atanapi guru agama) sareng lingkungan kulawargana nbgagaduhan kabiasaan ngatik budak gadis pikeun: masak, ngalayanan caroge, tur taat kana atikan). Seueur pameget nu kapincut ku Cut Nyak Dhien sareng pada ngalamar.
Dina yuswa 12 tahun, anjeunna tos dinikahkeun ku sepuhna, nyaeta taun1862 sareng Teuku Cek Ibrahim Lamnga[4][2], putra ti uleebalang Lamnga XIII. Aranjeunna ngaggaduhan hiji-hijina putera pameget.
Teuku Umar, salah sahiji tokoh nu melawan Belanda, ngalamar Cut Nyak Dhien. Kawitna Cut Nyak Dhien nolak, tapi kumargi Teuku Umar ngawidian pikeun ulubiung di medan perang, Cut Nyak Dhien satuju pikeun rimbitan sareng anjeunna dina tahun 1880 nu nyababkeun ngahudangkeun moral pasukan perlawanan Aceh. Aranjeunna dipaparin budak isteri nu dipasihan nami Cut Gambang.[1]
Saatos rimbitan sareng Teuku Umar, anjeunna sareng Teuku Umar tempur ngalawan Belanda. Mung, Teuku Umar gugur waktos nyerang Meulabohdina tanggal 11 Februari 1899, nu nyababkeun anjeunna berjuang nyalira di pedalaman Meulaboh sareng pasukan alit.
Cut Nyak Dien waktos eta tos sepuh tur ngaggaduhan panyakit encoksareng rabun, numawi pasukanna nu namina Pang Laot ngalaporkeun kaayaan anjeunna, alatan ngaraos iba.[2][3] anjeunna akhirna ditangkep tur dicandak ka Banda Aceh. Ti dinya, anjeunna dirawat sareng panyawatna mulai damang. Kaayaan anjeunna ngahudangkeun sumanget perlawanan rakyat Aceh tur kalayan bubunian masih hubungan sareng pejuang Aceh nu teu acan katangkep, alatan hal eta, anjeunna dialihkeun ka Sumedang. Tjoet Nyak Dhien pupus dina tanggal 6 November 1908kalayan dimakamkeun di Gunung Puyuh, Sumedang.

Cut Nyak Dhien (Lamdinang, Kerajaan Aceh, 1848 – Sumedang, Jawa Barat, 6 November 1908; dimakamkeun di Gunung Puyuh, Sumedang) nyaeta Pahlawan Nasional Indonesia ti Aceh nu berjuang ngalawan Walanda dina waktos Perang Aceh. Waktos wilayah VI Mukim diserang, anjeunna ngungsi, sementawis carogena Ibrahim Lamnga tempur ngalawan Belanda. Ibrahim Lamnga pupus di Gle Tarum tanggal 29 Juni1878 nu nyababkeun Cut Nyak Dhien janten ambek tur sumpah bade ngahancurkeun Belanda.

BJ Habibie

residen ka tilu Republik Indonesia, Bacharuddin Jusuf Habibie lahir di Pare-Pare, Sulawesi kidul, dina 25 Juni 1936. Beliau ngarupakeun putra ka ompat ti dalapan bersaudara, pasangan Alwi Abdul Jalil Habibie sarta RA. Tuti Marini Puspowardojo. Habibie nikah jeung Hasri Ainun Habibie dina tanggal 12 Mei 1962 ini dikaruniakeun ku dua urang putra nyaeta Ilham Akbar sarta Thareq Kemal.

Mangsa leutik Habibie diliwatan babarengan saudara-saudaranya di Pare-pare, Sulawesi Kidul. Sipat teges nyekelan dina prinsip geus ditembrakkeun Habibie saprak kanak-kanak. Habibie anu boga kegemaran nunggangan kuda ieu, kudu kaleungitan bapana anu pupus dina tanggal 3 Séptember 1950 sabab kakeunaan serangan jantung. Teu lila sanggeus bapana pupus, Habibie pindah ka Bandung pikeun nungtut élmu di Gouvernments Middlebare School. Di SMA, Beliau mimitian kasampak menonjol prestasinya, utamana dina palajaran-palajaran eksakta. Habibie jadi sosok favorit di sakolana.

Sanggeus tamat SMA di bandung taun 1954, Beliau asup Universitas Indonésia di Bandung (Ayeuna ITB). Anjeunna meunang gelar Diploma ti Technische Hochschule, Jerman tahun 1960 anu saterusna meunangkeun gelar Doktor ti tempat anu sarua taun1965. Habibie nikah taun 1962, sarta dikaruniaan dua urang anak. taun 1967, beliau jadi Profesor Kahormatan (Guru Besar) di Institut Téknologi Bandung.

Léngkah-léngkah Habibie loba dikagumi, pinuh kontroversi, loba pengagum tapi teu saeutik ogé anu teu sapamadegan kalayanana. Unggal, peraih pangajén bergengsi Theodore van Karman Award, éta mulih ti “habitat”-na Jerman, Beliau sok jadi berita. Habibie ngan sataun kuliah di ITB Bandung, 10 taun kuliah nepi ka ngahontal gelar doktor konstruksi pesawat di jerman jeung meunang predikat Summa Cum laude. Tuluy digawé di industri pesawat terkemuka MBB Gmbh Jerman, saméméh minuhan panggero Présidén Soeharto pikeun balik ka Indonésia.

Di Indonésia, Habibie 20 tahun nyekel ngajabat Menteri Nagara Ristek/Kepala BPPT, mingpin 10 parusahaan BUMN Industri Strategis, dipilih MPR jadi wakil Présidén RI, sarta disumpah ku Pupuhu Mahkamah Agung jadi Présidén RI ngagantikeun Soeharto. Soeharto mikeun jabatan présidén éta ka Habibie dumasar Pasal 8 UUD 1945. Nepi ka pamustunganana Habibie dipaksa ogé lengser alatan refrendum Timor Wétan anu milih merdeka. Biantara Pertanggungjawabanana ditampik MPR RI.beliau ogé jadi deui warga nagara nu biasa,sarta mulih bermukim ka Jerman

Di Indonesia, Habibie 20 tahun menjabat Menteri Negara Ristek/Kepala BPPT, memimpin 10 perusahaan BUMN Industri Strategis, dipilih MPR menjadi Wakil Presiden RI, dan disumpah oleh Ketua Mahkamah Agung menjadi Presiden RI menggantikan Soeharto. Soeharto menyerahkan jabatan presiden itu kepada Habibie berdasarkan Pasal 8 UUD 1945. Sampai akhirnya Habibie dipaksa pula lengser akibat refrendum Timor Timur yang memilih merdeka. Pidato Pertanggungjawabannya ditolak MPR RI. Beliau pun kembali menjadi warga negara biasa, kembali pula hijrah bermukim ke Jerman

1 Responses to “Biografi Pahlawan Dalam Bahasa Sunda”

Posting Komentar

Sponsored by Jobs