Kamis, 21 Februari 2013

Naskah Drama Bahasa Sunda 7 Urang

Judul Drama:
NGABABATURAN SARTA WANOJA

Hiji carita drama anu nyaritakeun para nonoman anu berstatus minangka santri anu ancik dikamar anu ngaranna F3, maranéhanana nyaéta sahabat anu sok kompak sarta satia kawan. Dina hiji sabot maranéhanana bercanda ria sarta bergurau hiji sarua séjén. Dina hiji poé si-restu murag asih dina saurang wanoja anu ngaranna dinda manéhna pohara ngebet sakali dina si cewek baris tetatapi si-restu katutup henteu kabuka. Tapi pamustunganana réncang-réncang kamarna curiga karna restu mindeng ngalamun sarta kéom sorangan sarta terjadilah guyonan ti réncang-réncang kamarna. Sarta restupun nyaritakeun karna dirayu ku babaturanana, tapi tanpa disangka-sangka diantara réncang restu aya anu ogé resep ka dinda. Sarta manéhna ambek ngadéngé guaran restu manéhna nyaéta abdul karim anak saudagar Bawang. Terjadilah permusuhan diantara maranéhanana duaan sarta pamustunganana maranéhanana milih ngababaturan tinimbang bermusuhan gara-gara wanoja.

Para Pamaén / Pemeran / Inohong:

Peran utama: Restu
Peran pembantu: Abdul
Dinda
Ades
Dodi
Peran figuran: Rio
Adit

Dina hiji poé asrama wewengkon “F” kamar F3 kadéngé perbincangan diselai chanda tawa.
Rio    :     éh... tau teu ayeuna tanggal sabaraha?
Adit    :     aya naon loe tanya-tanya tanggal mang aya anu penting tah..?
Rio    :    he...3X teu da nanaon da Ngan’ goe dah nipis nie duit jajan ampir
        ludes.
Nyahut abdul...
Abdul    :     ayeuna tanggal 21 april yo...mangkana ulah awuntah jadi jelema
        éta, terus lamun geus kieu manéh pasti daék injeum duit deui yah
        ma kuring...
Rio    :     He...he..bet tau..
Ades    :     yah..kumaha teu daék tau, wong éta geus jadi teradisi manéh
        lamun kirimanya béak injeum ka dullah..
Rio    :     yah pan teu papa gua ganti entar lamun udah kiriman, lagian
        dullah pan duit jajannya loba.

Tuluy adit anu tadina saré bangun miluan menyahut...
Adit    :     yah lamun dullah éta pan anakna juragan bawang jadi antaré waé
        pan dull..ancik ménta waé ma bokap lo tuh.
Abdul    :     yah makasih ocehannya...

Sarta sawatara poé saterusna disakola... Bruk.....(restu henteu ngahaja menabrak saurang gadis anu gadis éta tétéla nyaéta dinda)
Dinda    :     éh manéh éta lamun jalan liat-liat napa da..teu boga panon yah..

Sarta si restu ngan hookeun nempo dinda deui ambek dina     dirina...
Dinda    :     hei kak...bet jadi hookeun da.mang aya anu lucu tah...
Restu    :     O o o,sorry yah kuring teu ngahaja, soalna kuring tadi terburu-
        buru daék ka toilet. Hampura yah..hampura yah....
Dinda    :     mangkana lamun jalan liat-liat napa ulah ngalamun terus entar
        kesambet setan lo.. kak. enya geus kuring maafkan..
Restu    :     éh BTW manéh éta nak mana da...bet kuring kakara ayeuna liat
        manéh disakola? Dinda: baruk... kuring anak anyar kak di dieu
        pindahan ti SMANSA Jombang.
Restu    :     baruk manéh anak anyar yah di dieu kenalin kuring Restu anak
        XII basa, manéh asup dikelas mana?
Dinda    :     baruk.. kuring asup di kelas X ips.kak hampura yah tadi ambek-
    ambek abiz lanceuk da pke acara nabrak-nabrak sagala.sorry yah
    kak
Restu    :     yah teu papa.baruk enya ngaran manéh saha?
Dinda    :     ngaran kuring Dinda kak
Restu    :    ngaran anu geulis sarua kalayan jelemana geulis ogé...
Dinda    :     yeah..lamun nyieun jieun jelema GR lanceuk pinter..dawam waé
        dah kak teu perlu kaleuleuwihan.
Restu    :     lamun emang kenyataanya geulis kumaha?
Dinda    :     aduh...bet jadi panjang gombalnya kak cukup yah soalna dinda
        daék asup kelas teu ngeunah lamun ditempo barudak anu séjén.
Restu    :     enya geus..GOOD LUCK yah...
Dinda    :     Assalamualaikum
Restu    : Walaikumsalam

Sarta marine    hanana asup kadina kelas unggal nepi ka bel balik ngirining nandakeun KBM geus réngsé..
Restu    :     (kéom sorangan dina kamarna)
Restu    :    didina haté restu ngomong “lamun kuring bisa boga kabogoh
        Kawas dinda    alangkah éndahna dunya ieu” Dibalik kabéh éta
        tétéla aya dua pasang panon anu keur ngintip..
Dodi    :     éh...des restu naha yah ti kemarin-kemarinnya manéhna arang
        dahar sarta ngan kéom sadiri sarta ngalamun?
Ades    :     meureun manéhna kerasukan jin kali’atawa diajar ekting teater?
Dodi    :     hah jaman ayeuna masih percaya anu begituan, henteu lah
        meureun manéhna deui murag asih kali’. Masak da jelema teater            bisa murag asih?
Ades    :     ialah pan wong teater ogé manusa. Kajeun teu geremet urang
        tanyakan yuk...
Dodi    :     duar...hayu naha ieu bet ngalamun sorangan bari senyun-senyum?
Restu    :     ah.. manéh ieu kaget-kagetin kuring waé. Teu aya nanaon bet..
Ades    :    masak da..
Restu    :     iya teu aya nanaon.
Dodi    :     tapi naha manéh kéom sorangan?deui jatu asih yah.....
Restu    :     manéh ieu lamun dititah neliti jelema pinter...kalu mang iya naha
        hayu??
Ades    :     yah teu papa, tapi raja teater sakola urang ieu murag asih sarua
        saha yah dod?? Dodi: sarua saha yah...
Restu    :     éh.. bet jadi wawancara yeuh..
Ades    :     restu..carita naha da ma kami, barang kali kami bisa bantu
        manéh?
Restu    :     tapi pasini yah ulah gosipin kuring, soalna kuring pang anti ma
    gossip sumawona lamun nepi ka kedengngerran virda si-
    ratu Gosip sakola urang éta...
Dodi    :     yah.!!.urang pasini gakkan gosipin manéh disakola,mang cewek
        anu manéh cinta éta saha da..
Restu    :     manéhna éta anak anyar sakola urang éta lho..Si Dinda éta...
Ades    :     baruk.. nak pindahan éta..
Restu    :     yah bener, tapi kuring éra anu daék ngungkapin rarasaan ieu?
Dodi    :     éra..masak da anak teater anu geus jadi jawara nasional ieu éra.
        Mang manéh bisa éra ogé yah tu..(dodi sarta ades seuri)
Restu    :     yah dipanggung éta gampang pren tapi kalu masalah haté ka haté
        éta keur kuring pohara beurat rasana. Berraattt pisan.....
Ades    :    enya geus kuring doain waé yah.. muga suksés

Sarta disabot jero peuting didina kamar aya 7 anak, aya anu deui copy paste pancén pr témana, ogé aya anu deui baca komik...
Dodi    :     hei réncang-réncang kabéh dina tau teu neh aya warta anyar
Abdul    :     warta anyar naon
Ades    :     si-raja teater sakola urang deui murag haté tuh..
Adit    :     wah ama saha tuh...
Dodi    :     denger-denger da.........ama anak anyar
Abdul    :     anak anyar saha?
Ades    :     dinda éta lho...
Abdul    :     naon!!! dinda?? (beungeut abdul robah jadi ambek)
Abdul    :     éh..manéh éta teu tau hatur nuhun yah..udaah kuring baik-baikin
        jadi réncang éh kalahka daék nyokot jelema anu kuring sukai....
Restu    :    lho mang manéh naonna manéhna bet jadi sewot kitu
Abdul    :    memang kuring lain siapa-siapanya manéhna tapi kuring leuwih
        tiheula P_d_k_t ama tuh anak...ngeunah waé manéh ieu..
Restu    :     terus daék manéh naon??daék carok tahh...

(kalayan nada luhur bari nununjuk beungeut Abdul) Tanpa loba ngomong si-abdul geus ngerekeb damis restu sarta kitu ogé sabalikna tapi perkelahian éta bisa dieureunkeun ku babaturanana kalayan dipisahkan.
Adit    :    lho ieu bet jadi paraséa da...gara-gara awéwé maranéh jadi gelap
        panon. Gélo naon...awéwé éta loba ulah jadi jelema bodoh
        kalayan paraséa maranéh ieu udah kelas XII sakuduna bisa diajar
        dewasa. Enya geus hayu berdamai. Sarta lupakanlah awéwé éta,
        ayeuna anu kudu maranéh inget nyaéta diajar sarta diajar...ambéh
        maranéh lulus ujian engkéna. Restu sarta Abdul pamustunganana
        berdamai sarta soméah balik.

0 Responses to “Naskah Drama Bahasa Sunda 7 Urang”

Posting Komentar

Sponsored by Jobs