Senin, 15 Oktober 2012

Dongeng Bahasa Sunda : Kuya Ngagandong Imahna

Dongeng Bahasa Sunda : Kuya Ngagandong Imahna
Dongeng Bahasa Sunda : Kuya Ngagandong ImahnaJaman baheula aya Kuya imah-imah di sisi muara. Gawena ngahuma, ngahumateh indit isuk datang sore magrib.
Hiji poe Kuya keur di huma, aya hujan geode bari jeung angina. Tatangkalan rarungkad imah Kuya oge kaapungkeun murag ka leuwi brus ti teleum. Sakadang Kuya sedih kacida, isukana manehna ngieun dei anu leuwih keker supaya te kabawa angina.
Hiji poe manehna balik ti hima, Kuya teh masak pikeun dahar sore. Sabot masak Kuya kacai hela, keur di cai katingali hasep ngebul dina suhunan imahna ku Kuya diburu tapi imah geus angus seneuna gede nakeranan. Kuya teh ceurik.
Keur kitu jol bae Monyet kolot. Monyet ngomong ka sakadang Kuya, “tong ceuri sakadang Kuya ngieun deui imahmah!”
“Anu matak sakadang Monyet lain sakali wae kacilakaan imah teh bareto kabawa angina. Kudu kumaha akalnanya supaya imah awet?” cak sakadang Kuya! Sakadang Monyet ngajawab, “gampang atuh, ngarah imah ulah cilakamah dibawa bae, ulah ditinggalkeun. Pek ngieun dei anu alus tur kuat ke lamun geus anggeus arang tangkodkeun kana tonggong anjeun, pantone sakira asup sirah supaya gampang ngelokeun sirah ka jero.
Eta papatah teh ku Kuya diturutkeun, saenggeus anggeus prak ditengkodkeun dina tonggongna, monyet anu memenerna. Nah ti haritamah imah sakadang Kuya teh sok dibabawa bae, digagandong.


Rincian Dongeng Bahasa Sunda:
- Judulna                     : Kuya Ngagandong Imahna
- Bahasana                   : Kasar
- Palakuna                   : Sakadang Kuya jeung sakadang Monyet
- Watek palakuna        : Sakadang Kuya = Getol daek digawe, gampang putusasaan, te kuat kena musibah.      
Sakadang Monyet = Daek babantu jeung mere saran
- Tempat/latar              : Baheula dihiji kebon deket walungan
- Eusi/hikmah nu bisa di cokot :Jadi jalma kudu getol kos sakadang Kuya tapi tong gampang putus asa jeung tong bodo. Jeung kudu daek babantu ka batur kos sakadang Monyet.

0 Responses to “Dongeng Bahasa Sunda : Kuya Ngagandong Imahna”

Poskan Komentar

Sponsored by Jobs